Công ty Thép Hồng Năm

Công ty Thép Hông năm được thành lập từ năm 2010 chuyên sản xuất và phân phồi các sản phẩm dây thép mạ kẽm, chốt cửa an toàn. Bên cạnh đó công ty cũng phân phối các sản phẩm vật liêu xây dựng như cốp pha, giàn giáo, khuôn đúc bê tông, dây xích công…