Công Ty TNHH Tân Huy Hoàng

Công Ty Tân Huy Hoàng được thành lập từ năm 2002, tiền thân là Trung Tâm Máy Văn Phòng Tân Huy Hoàng hoạt động từ năm 1998, là đơn vị hàng đầu trong ngành cung cấp thiết bị kho quỹ, đặc biệt là máy đếm tiền. Hiện nay, công ty được chỉ định là nhà…