Nhà Hàng Tịnh Gia Viên

Nhà hàng Tịnh Gia Viên mang phong cách ẩm thực cung đình Huế thời xưa với đủ những món ăn sơn hào hải vị. Có các loại cỗ đặc biệt: Cỗ hạng lớn gồm 161 phẩm vị, Cỗ ngọc soạn có 30 đĩa, Cỗ quý có 50 phẩm vị, Cỗ điểm tâm có 12 vị..Hãy…