Công Ty TNHH Nam Phương N.P

Công ty được thành lập trong quá trình hình thành từ một cơ sở sản xuất với một cửa hàng kinh doanh, hoạt động trong 15 năm tại thị trường trong nước.Hiện nay với đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ nhiều kinh nghiệm kết hợp với công nghệ kỹ thuật tiên tiến đã cho…