Công Ty TNHH Asia Bolt Vina

Công ty TNHH Asia Bolt Vina là công ty chuyên sản xuất ốc vít 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc được thành lập từ năm 1971 và là nhà sản xuất chuyên môn hóa các phụ tùng kết nối trong sản phẩm điện tử với sản phẩm đinh vít siêu nhỏ, chúng tôi tự…