Công Ty TNHH GK Archi

Công Ty TNHH GK Archi Chúng tôi tự hào trong số 10 công ty thiết kế kiến trúc tốt nhất tại Việt Nam do BIC Asia đánh giá và trao tặng. Chúng tôi tự hào về công ty thiết kế kiến trúc có diện tích thiết kế lớn nhất của YCDC, Myanmar. Và chúng tôi…