Xưởng Cơ Khí Trung Nguyên

Trải qua hơn 10 năm thành lập, Xưởng cơ khí Trung Nguyên đã không ngừng đầu tư phát triển và trở thành một trong những xưởng có quy mô, chất lượng và đề cao uy tín trách nhiệm với khách hàng. Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu Trung Nguyên bao gồm: Dịch vụ…