Công Ty Cổ Phần Mỹ Nghệ Sơn Đồng

Công Ty Cp Mỹ Nghệ Sơn Đồng, đại diện làng nghề truyền thống Sơn Đồng là một trong những nhà sản xuất đồ thờ, tượng phật,\… hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm của chúng tôi gồm: Tượng phật Sơn Đồng, Tượng thờ Sơn Đồng, Tượng Hộ Pháp, Đồ thờ Sơn Đồng, Linh Vật, NộI…