Công Ty Cổ Phần JIVC

Công ty cổ phần JIVC là Liên doanh giữa Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế – Đầu tư Sản xuất (CIRI) (http://www.ciri.com.vn) thuộc Tổng công ty XDCTGT 8 (CIENCO8) của Việt Nam và Công ty TNHH hợp tác Israel – Việt Nam (IVC) (http://www.israel-vietnam.com/) của Israel. JIVC là cầu nối giữa Israel và…