Công Ty TNHH Tái Chế Otal

Công Ty TNHH Tái Chế Otal đại diện tại Việt Nam cho rất nhiều đơn vị tái chế phế liệu nước ngoài, hiện đang cung cấp cho thị trường sản xuất trong nước. Tính riêng thép phế liệu, mỗi năm các nhà cung cấp của chúng tôi cung cấp cho thị trường Việt Nam khoảng…