Công Ty TNHH Quốc Việt Hàn

Được sự cho phép của Sở kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM số 4102037704, ngày20/03/2006 Công Ty TNHH Quốc Tế Việt Hàn đã chính thức được thành lập với số vốn điều lệ 3.1tỷ đồng. Các ngành nghề kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm:- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, cầu…