Công Ty TNHH Esco Việt Nam

Là công ty 100% vốn nước ngoài. Từ tháng 11/2011, Công Ty TNHH Esco Việt Nam được thành lập để thực hiện các dịch vụ tư vấn sản phẩm, triển khai thị trường cho các sản phẩm của ESCO. Dịch vụ hậu mãi, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ kỹ thuật làm hiệu chuẩn…