Công Ty Cổ Phần TSI Hà Nội

Công Ty Cổ Phần TSI Hà Nội được xây dựng trên nền tảng kế thừa 13 năm thành tựu của công ty TSI Việt Nam với nhiệm vụ phục vụ ngành y tế và khoa học kỹ thuật. Công ty chúng tôi hiện là đại diện độc quyền của hãng Thermo Sicentific, Marubishi, Sarstedt, Taitec,..Công…