Công Ty TNHH Đông Ba

Công ty TNHH Đông Ba được thành lập năm 2003, chuyên chế tạo khuôn dập liên hoàn, cắt dây khuôn mẫu, Jig, đồ gá, sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí và linh kiện điện tử. Công ty TNHH Đông Ba có nhà máy sản xuất 1600m2 đặt tại Thương Tín, Hà Nội,…