Công Ty TNHH Billion Việt Nam

Công Ty TNHH Billion Việt Nam là một tập đoàn lớn ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc thành lập năm 2003 chuyên sản xuất sợi polyester DTY, FDY, POY với sản lượng lớn thứ 2 trên toàn lãnh thổ Trung Hoa, mỗi năm đạt 127.8 vạn tấn. Năm 2017 đầu tư tại tây Ninh Việt…