Flowcrete Vietnam

“Flowcrete là công ty chuyên gia hàng đầu về sơn sàn Công nghiệp và Thương mại, với hệ thống Nhà máy sản xuất rộng khắp Châu Âu, Châu Mỹ, Châu á và Châu Phi. Đội ngũ nhân viên kinh doanh và thương mại trên toàn cầu và sự hậu thuẫn vứng chắc của tập đoàn…