Công Ty TNHH MTV Lê Thanh Sơn

Công Ty TNHH MTV Lê Thanh Sơn thành lập ngày 31/12/2002, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cung cấp suất ăn thep hợp đồng. Với kinh nghiệm hơn 16 năm họat động, công ty chúng tôi thực sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp tại Việt Nam. Công ty…

Công Ty TNHH Phú Bình An

Công ty TNHH Phú Bình An được cấp giấy phép thành lập ngày: 18 tháng 11 năm 2008 và chính thức hoạt động năm 2009, là công ty chuyên chế biến và cung cấp suất ăn công nghiệp, tổ chức các bếp ăn tập thể cung ứng cho công nhân viên tại các nhà máy,…