Công Ty Khải Hoàn – (TNHH)

Với hơn 10 năm kinh nghiệm và đội ngũ hơn 200 cán bộ công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực: Taxi tải, vận chuyển nhà, văn phòng, chuyển đồ, Vệ sinh môi trường đô thị và công nghiệp, Dịch vụ vệ sinh tòa nhà, nhà ở, nhà xưởng sau xây dựng, Cung cấp Tạp…