Công Ty TNHH MTV Lư Gia Trang

Sau 10 năm hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh ,đến năm 2008 công ty được thành lập dưới hình thức công ty TNHH MTV. Hiện nay chúng tôi đang hợp tác với một số các nhà chăn nuôi lớn để cung cấp một số sản phẩm dịch vụ trong chăn nuôi . Năm…