Công Ty TNHH Kỹ Thuật A&D

Công ty TNHH Kỹ Thuật A&D là công ty có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tự động điều khiển. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, thiết kế lắp đặt, chuyển giao công nghệ và đưa vào vận hành các hệ thống, dây chuyền sản xuất trong công nghiệp như :Xeo giấy,…