Công Ty TNHH Ngôi Sao Trung Văn

Công ty chuyên về dịch vụ vận tải và thương mại bao gồm: vận chuyển hàng hóa bằng container đa phương thức tuyến nội địa và quốc tế, đường bộ kết hợp đường biển, đường sắt, v.v.. dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại, cho thuê kho bãi, v.v..…