Công Ty Cổ Phần TEKCOM

Công ty Cổ phần TEKCOM được thành lập từ năm 2005, là đơn vị đi đầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Ván ép, Ván lạng (veneer) phục vụ cho ngành xây dựng. Bằng việc đưa ra những chiến lược đột phá va thực hiện nhiều cải tiến về tổ chức,…