Công Ty TNHH MTV Nam Trường Phong

Sản phẩm chính của công ty: ván lạng, ván ép, dăm xay. Công ty TNHH MTV Nam Trường Phong Hoạt động sản xuất và kinh doanh với tôn chỉ : “Chất lượng, chữ tín” không ngừng học hỏi, đổi mới công nghệ kỹ thuật sản xuất để mang đến cho bạn những sản phẩm có…