Công Ty TNHH Nam Trang

Công ty TNHH Vận Tải Nam Trang chính thức được thành lập vào ngày 19/01/1990 tại Hải Phòng. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành vận tải, Nam Trang Transport & Logistics luôn khẳng định thương hiệu là doanh nghiệp hàng đầu tại miền Bắc nói chung và Hải Phòng nói riêng cung cấp…