Công Ty TNHH Monopoly

Với sứ mệnh và tầm nhìn đứng trên quan điểm của nhà nghiên cứu, Monopoly đã tạo ra sản phẩm hữu ích cho trẻ sơ sinh, cải thiện vóc dáng khuôn mặt cho trẻ ngay từ những tháng đàu đời. Sản phẩm : “Gối Võng dành cho trẻ sơ sinh”, được Bộ Khoa học, Cục…