Cty TNHH MTV Điền Tín Gia

Chuyên cung cấp các loại Thiết bị & Phụ kiện ngành xăng dầu như: cột bơm điện tử, cột cấp phát nội bộ, bộ số điện tử, đồng hồ lưu lượng, vật tư đường ống, lốc lường, bơm chuyển bồn, téc chứa, cò bơm, trục bơm, van 1 chiều, thuốc cắt xăng dầu,\\…Sản phẩm đa…