Công Ty Cổ Phần Nguyên Tam

Được thành lập từ những năm 1999, Công ty cổ phần Nguyên Tam là một trong những công ty có uy tín lâu đời tại Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực Môi trường và Xây dựng+ Nhà thầu xây dựng: Là nhà thầu xây dựng công trình dân dựng, công nghiệp, hạ tầng kỹ…