Công Ty CP Tâm Lực

Công ty Tâm Lực hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực:- Gia công & chế tạo thiết bị cơ khí: Thiết bị xử lý nước, thiết bị xử lý khí thải, thiết bị vật tư văn phòng, trang trí nội thất.- Dịch vụ thi công lắp đặt: Hệ thống xử lý nước cấp, hệ…

Công Ty TNHH Việt Thủy Sinh

Công ty TNHH Việt Thuỷ Sinh là đơn bị chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: – Xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế, nhà hàng, khách sạn, chăn nuôi, dệt nhuộm, chế biến thực phẩm, chế biến cao su.. – Xử lý nước cấp: Nước mặt, nước ngầm, lọc…

Công Ty TNHH E.U.C

Công ty TNHH E.U.C chuyên cung cấp dịch vụ và hỗ trợ mọi thủ tục pháp lý về môi trường cho các công ty, doanh nghiệp, nhà máy,..gồm: – Lập báo báo đánh giá tác động MT (ĐTM). – Lập báo cáo giám sát môi trường. – Lập đề án bảo vệ môi trường. –…