Công Ty Cô Sô Việt Nam

COSO được thành lập năm 1996 bởi Tổng Giám đốc Steven Hantos để đáp ứng nhu cầu làm sạch của các doanh nghiệp thương mại và y tế tại Sydney (Australia). Tiến vào lĩnh vực làm sạch chất lượng cao toàn diện và dịch vụ bảo trì.Bắt đầu tư năm 2009, COSO mở công ty…