May Phú Hoàng Hà

Công ty chung tôi là một doanh nghiệp mới đang cần nguồn hàng để sản xuất rất mong đc hợp tác với các quý công ty hay hãng may mặc. ĐC: Thôn Hà phương 3, Xã Thắng Thủy, Huyện Vĩnh bảo, Tp. Hải Phòng , Việt Nam