Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Ngân hàng Public Việt Nam là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Ngân hàng Public Bank Malaysia (Ngân hàng tư nhân hoạt động hiệu quả nhất Malaysia). Ngân hàng Public Việt Nam được chuyển đổi từ Ngân hàng liên doanh VID Public – một trong những ngân hàng liên doanh đầu…

Ngân Hàng TNHH Indovina

Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina (Indovina Bank Ltd. – IVB) là Ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1990. Các bên liên doanh của IVB hiện nay là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Cathay United (Cathay United…