Dịch Vụ Xử Lý Dữ Liệu của công ty MayTinhSaiGon.com

DỊCH VỤ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Xu hướng của doanh nghiệp đang chuyển đổi số .
Dịch vụ xử lý dữ liệu là dịch vụ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ không cần đầu tư hạ tầng mạng cao cấp và máy chủ để có thể thực hiện nhanh tiến trình chuyển đổi số.

Công ty MayTinhSaiGon.com sẽ đầu tư toàn bộ hạ tầng và khách hàng chỉ cần thanh toán chi phí theo hàng tháng.

Với năng lực xử lý, lưu trữ tại chỗ khách hàng, lưu trữ xử lý trên nền tảng điện toán đám mây. Sử dụng các thiết bị thương hiệu lớn như: về thiết bị chuyển mạch dùng cissco, mikrotik, máy chủ sử dụng Dell/HP, Thiết bị wifi dùng Unifi chúng tôi tin sẽ mang lại độ ổn định cao hiệu xuất cao.

Với dịch vụ này chúng tôi hoàn toàn có thể quản trị và điều khiển từ xa để giúp khách hàng nhanh chóng đạt được các yêu cầu.

Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn bảo mật kết nối thông qua VPN từ chỗ khách hàng về trung tâm quản trị, nhân lực xử lý tập trung tại phòng cách lý với internet để đảm bảo vấn đề về an toàn dữ liệu. Hạ tầng bảo toàn dữ liệu ngay cả khi xóa file, tấn công mã hóa dữ liệu.

Các dữ liệu thường dùng trong một doanh nghiệp

File - Word, excel, autocad , ....

Hệ thống chia sẻ file và phân quyền sẽ giúp khách hàng nhanh chóng làm việc giũa các phòng ban, và lưu trữ file làm việc của từng nhân viên. Hệ thống có thể chống lại các trường hợp nhân viên vô tình xóa hoặc nhân viên mới tuyển vào nghỉ việc và xóa file.

Email - mail doanh nghiệp theo tên miền riêng

Hệ thống cung cấp 1 dạng email theo 1 tên miền website công ty đang sử dụng. hệ thống có thể ghi nhận 1 bản sao tất cả email bên ngoài vào và nhân viên gởi ra.

Tổng đài điện toán

Hệ thống tổng đài thay thế cho tổng đài truyền thống, giúp quản lý tất cả các cuộc gọi và tra cứu nhanh chóng, có hỗ trợ ghi âm.

Chấm công - tính lương

Hệ thống xử lý dữ liệu chấm công, và tính lương đơn giản.

GPS - xử lý định vị nhân viên thiết bị tài sản

Hệ thống ghi nhận dữ liệu GPS giúp doanh nghiệp kiểm saot tốt hơn nhân lực và tài sản.

Tương tác làm việc nhóm

hệ thống xử lý các vấn đề trao đổi nội dung công việc theo nhóm, theo một công việc cụ thể, tự động nhắc việc.

Có giao diện web quản lý tổng thể và app yêu cầu hổ trợ

Nên tảng xử lý dữ liệu của MayTinhSaiGon.com là khép kín để đảm bảo an toàn dữ liệu, chúng tôi cung cấp 1 giao diện quản lý trực tuyến, và app MTSG tiện lợi.

Khách Hàng Đã Tin Và Sử Dụng Dịch vụ Xử Lý Dữ Liệu

của công ty MayTinhSaiGon.com