Máy chu Mail Cloud VPS L2 (1 x vCPU 2.5GHz , Ram 3GB, vHDD 100GB) – Chạy hệ thống mail với tính năng : 15 email , Giám sát mail gởi đi và đến tự động (tự sao lưu 1 bản gởi về duy nhất mail giám sát), hổ trợ Mail-to-Inbox-Target với 200 mail gởi ra / ngày

Category: Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Máy chu Mail Cloud VPS L2 (1 x vCPU 2.5GHz , Ram 3GB, vHDD 100GB) – Chạy hệ thống mail với tính năng : 15 email , Giám sát mail gởi đi và đến tự động (tự sao lưu 1 bản gởi về duy nhất mail giám sát), hổ trợ Mail-to-Inbox-Target với 200 mail gởi ra / ngày”

Your email address will not be published.

Post comment